Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Lisa
25/07/2016 07:26:05

What lienbatirg knowledge. Give me liberty or give me death.

Zavrina
26/07/2016 08:23:23

Great hammer of Thor, that is polewfurly helpful!

Dorie
25/09/2016 20:37:11

free car insurance quotes Greenville SC

Henny
28/09/2016 07:12:54

just car insurance number

Mircea
28/09/2016 17:18:04

prudential auto insurance quote

Gina
19/10/2016 01:10:41

turvallinen Verkkoapteekit Cialis

Sunny
20/10/2016 03:56:07

verkauf kreditforderung

Frenchie
23/10/2016 12:34:41

hypothekenkredit auch negativ schufaauskunft

Denver
29/10/2016 22:33:50

some generic viagra without prescription include ingredients work faster viagra buy online furchgott phd

Happy
31/10/2016 02:37:48

few extra car insurance quotes history usually most car insurance cheap drivers must

Jetsin
23/12/2016 14:21:43

http://www.kreditsuche.pw/

Betsy
15/01/2017 08:05:35

car insurance quotes Farmington MI

Janais
16/02/2017 17:32:14

lebensversicherung bei darlehen

Andi
25/02/2017 05:15:55

game of war fire age hack for iphone

Jenny
18/03/2017 22:34:31

car insurance in Evansville IN

Kaydence
19/03/2017 04:21:21

auto acceptance insurance Mableton GA

Destry
21/03/2017 09:13:19

us agency car insurance Zanesville OH

Betsy
21/03/2017 17:29:39

auto insurance quotes Huntsville AL

Indy
25/03/2017 15:37:01

insurance auto auctions schaumburg il

Bubbie
31/03/2017 10:59:42

apple vacation promo code

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới