Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Wilma
25/07/2016 10:23:38

TINA: I coltpemely agree. OK nang may backlog basta sulit naman ang ibang nabasa, right? :DPETER: Oh, I've read it already. I should edit the post to mean I have to RE-READ it na. Hehe.

Wanita
26/07/2016 08:27:21

Ecenomios are in dire straits, but I can count on this!

Carli
23/09/2016 10:04:45

car insurance on expensive cars

Jolyn
06/10/2016 10:03:14

automobile insurance fraud

Wiseman
23/10/2016 07:54:33

sofortkredit muenchen auszubildende reise

Alyn
30/10/2016 19:06:52

classic car free online car insurance quote finding cheaper

Jonay
18/03/2017 16:08:58

affordable car insurance Newark DE

Sagi
21/03/2017 00:47:43

car insurance rates Maitland FL

Roxie
21/03/2017 14:03:15

best auto insurance in Murphys CA

Cherilynn
08/04/2017 15:20:08

angry birds 2 cheats free coins

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới