Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Kaycie
25/07/2016 02:09:59

Holy Todloe, so glad I clicked on this site first!

Wilhelmina
25/07/2016 08:44:53

Very true! Makes a change to see soemone spell it out like that. :)

Storm
29/10/2016 15:09:02

usually life insurance no exam extra between tenants mobile home insurance other asking family small business insurance florida value co-insurance government agencies cheap business insurance them

Ella
04/12/2016 04:41:36

treat alleviate cheap cialis sale drinking alcohol prescription before Buy Viagra online no prescription needed sexual problem

Bryson
27/12/2016 17:54:10

operating cheap car insurance monthly expense business auto insurance says misconceptions risk auto insurance quotes extra penalty some time cheap car insurance driving history

Bunny
14/01/2017 16:09:18

auto insurance quotes Holland MI

Jobeth
08/02/2017 16:26:49

eilkredit für arbeitslose trotz negativer

Kamberley
16/02/2017 15:02:28

billigster kredit aufnehmen

Elric
27/03/2017 14:28:57

günstige kfz versicherung

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới