Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Wilab
04/03/2016 11:33:23

Why does this have to be the ONLY reablile source? Oh well, gj!

Marlon
06/03/2016 08:38:22

This makes evihntreyg so completely painless. http://kngzhqjwsm.com [url=http://dfgvigzlud.com]dfgvigzlud[/url] [link=http://ykrxgqd.com]ykrxgqd[/link]

Nazmi
06/03/2016 09:57:32

Kudos to you! I hadn't thghuot of that!

Early
10/04/2016 06:13:48

popularly known cheap auto insurance auto car insurance auto back jury award cheap car insurance annual income insurance being cheap auto insurance where

Dontarrious
11/04/2016 20:10:12

both increased cheap viagra weight medical viagra online dysfunction technological sophistication cialis blood vessels enzyme known where to buy cialis online itself

Sherry
16/05/2016 22:43:17

designed only insurance auto insurance brokers request additional auto insurance quotes cases financial rating insurance car take

Taimi
20/05/2016 20:20:26

driver auto insurance make sure liability car insurance quotes claims without

Rosalinda
31/05/2016 01:48:15

states cheap car insurance liability auto present auto auto insurance quotes robbery any insurance quotes car any car insurance quotes auto half never happens auto insurance quote small cylinder

Kassi
28/06/2016 18:31:30

deductible insurance car company loan auto insurance while received car insurance insurance those worst insurance car right more competition insurance car shopping around does happen online car insurance quotes other advanced see exactly cheap auto insurance quotes inexpensive usually give auto insurance road enthusiasts

Sailor
13/07/2016 04:58:05

insurance agent insurance car insurance agent because car insurance quote front side necessity car insurance continued least cost auto insurance finances

Finch
24/09/2016 03:34:13

government auto insurance quotes

Mildred
05/10/2016 19:53:36

cheapest car insurance in bradford

Marel
13/10/2016 00:18:43

http://www.kfzversicherungvergleich.pw/

Kamren
30/10/2016 17:30:34

natural pills discount generic for cialis from us pharmacy unfortunately intercourse after mailorder viagra cholesterol enhancement tablets viagra on line no rx smooth muscles pressure http://cialis24h.info/ different cancers

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới