Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.


Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 12851201 bytes) in /home/content/12/10532012/html/application/frontend/views/default_template.php on line 61