Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp Ngữ Hòa Thượng 267

Pháp Ngữ Hòa Thượng 267

CẨN THẬN KHẨU NGHIỆP !

Có một số người thật sự có trí tuệ, có năng lực, rất nhiệt tâm muốn vì đại chúng xã hội làm một chút việc, nhưng họ chung sống với đại chúng thì không được đại chúng ủng hộ. Đây là nguyên nhân gì? Đây là vấn đề của khẩu nghiệp trong đời quá khứ, trong khẩu nghiệp nói năng thô lỗ khiến đại chúng nghe thấy sinh khó chịu, cho nên mới cảm quả báo này. Dù cho bạn có trí tuệ, nhiệt tâm vì đại chúng phục vụ, nhưng mọi người chống đối bạn. Cho nên, nếu muốn phước đức được viên mãn thì mặt nào cũng phải làm tốt, thiếu một mặt cũng không được. Chúng ta thật sự hiểu được đạo lý của nhân quả, hiểu rõ sự thật về báo ứng thì một cách tự nhiên, không cần người khác khuyên bảo, chúng ta nhất định phải tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp dùng vào trong ngành nghề nào cũng đều đạt được quả báo thù thắng, thì tại sao chúng ta không nghiêm túc nỗ lực tu học, không đem những tập khí sai lầm này của mình sửa đổi lại? Thật sự sửa đổi lại được thì bất kể thế pháp hay Phật pháp đều thật sự được thuận buồm xuôi gió.


(trích Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh - tập 43)

Lần cập nhật cuối ( 21/06/2013 01:38:13 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Bear
25/07/2016 10:36:12

/ Herr Schäuble sitzt schon lang nicht mehr wegen des Geldes in der Regierung. Der Mann ist 68 Jahre alt und mehrfach pensionsberechtigt. Ihm geht es nur darum in einer &##Mc0;2a2htposition&88221; zu sein und andere herumkommandieren zu können. Er ist ein Unsympath wie er im Buche steht.

Victory
26/07/2016 08:27:29

Such an imvisserpe answer! You've beaten us all with that!

Bettie
31/10/2016 12:36:30

damaged vehicle insurance auto too high premiums car insurance quotes shopping high risk free online car insurance quote honda accord

Marni
21/12/2016 00:11:44

comprar viagra opiniones en ligne

Bubi
24/12/2016 14:14:29

kredit zinsen in russland

Beatrice
02/01/2017 09:46:46

http://www.cialis20mgkaufen.top/

Miracle
25/02/2017 04:09:14

habbo coin generator no password

Ladainian
25/02/2017 10:19:52

free coins backyard monsters cheat engine

Jazlyn
26/02/2017 10:43:19

fifa ultimate team coin generator download

Giggles
13/03/2017 02:20:01

where can you buy viagra in melbourne

Mina
17/03/2017 22:45:51

cancelled car insurance due to documents

Laneta
21/03/2017 07:27:53

cheap car insurance quotes Minneapolis MN

Christiana
21/03/2017 12:23:36

car insurance quotes

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới