Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp ngữ Hòa Thượng 121

Pháp ngữ Hòa Thượng 121

Có học mà không thể dùng, cái khổ của bạn không lìa khỏi. 

Nếu như cái bạn đã học thảy đều áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày; từng li từng tí đều có thể tương ưng với cảnh giới phương pháp lý luận của kinh điển thì làm gì có chuyện không an vui. Tây Phương gọi là thế giới cực lạc, hiện tại chúng ta tuy chưa đến, nhưng không khí của thế giới cực lạc chúng ta đã có; an vui của thế giới cực lạc có rồi. Như vậy hiện tại là hoa báo, chứng thật quả báo thù thắng.

(Trích giảng KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ_Phần 24)

Lần cập nhật cuối ( 05/06/2013 00:06:53 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Emily
25/07/2016 03:58:02

How odd. I've read this but have forgotten that this was also a novel about &qnsi;pasotug". I read Nella Larsen's novellas last year and the topic of Afro-Americans with very light skin and Caucasian features as passing for whites is key.

Aileen
25/07/2016 08:48:55

Until I found this I thgouht I'd have to spend the day inside.

Susannah
23/09/2016 23:09:29

should you get the rental car insurance

Tangie
09/10/2016 23:23:40

http://omniweb.site/tomthumb.com

Doll
12/10/2016 19:19:54

zinssätze für autokredit

Thena
19/10/2016 15:01:07

berliner bank kreditkarten sperren

Blondy
30/10/2016 14:50:31

weed buy cialis and viagra penis augmenting help achieve info on online pharmacy for cheap cialis three types search cialis medprixe embarrassing nature

Kristy
31/10/2016 01:52:40

beats http://www.autoinsurancequotespl.us/ vehicles policy online auto insurance including capital occur car insurance quote many choices studies show discount car insurance good news employee personal http://www.autoinsurancekim.top/ doctors who

Retta
17/11/2016 04:51:14

car insurance in Norwalk CA

Mildred
27/12/2016 21:05:52

insurance rates insurance car online where cheap auto insurance loss people auto insurance quotes sleep while

Shorty
09/02/2017 05:39:25

kredit mit 3 kindern

Spud
16/03/2017 14:56:56

car insurance in Boynton Beach FL

Marge
18/03/2017 23:56:40

auto insurance quotes Arlington Heights IL

Karsen
25/03/2017 05:02:26

comprehensive damage

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới