Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp ngữ Hòa Thượng 99

Pháp ngữ Hòa Thượng 99

Đại sư Chương Gia đặt cho tôi căn bản vững chắc, chính là:  “Nhìn thấu, buông bỏ”.

Tôi hai sáu tuổi, vừa mới tiếp xúc với Phật pháp, lần đầu tiên gặp mặt Ngài, liền thỉnh giáo với Ngài. Tôi nói: “Hiện tại tôi biết đạo Phật tốt, thù thắng không gì bằng!”,  tôi hỏi: Có biện pháp gì để tôi rất nhanh có thể thâm nhập Phật pháp hay không?

Khi còn trẻ tuổi tính tình rất nóng vội. Ngài nhìn thấy tâm bệnh của tôi, dạy bảo là tùy bệnh cho thuốc. Bạn tính tình nóng vội phải không? Ánh mắt của Ngài nhìn vào mắt của tôi, nhìn đến nửa giờ một câu cũng không nói. Phương pháp dạy này rất cao minh, mãi đến khi để cho bạn bình lặng hết lại, sau đó mới nói ra một chữ:

  • Có !

Sau khi nói ra một chữ rồi lại không nói lời nào, tôi lại phải đợi, cung cung kính kính đợi.

Thời gian đợi lần này rất ngắn, đại khái chừng năm phút, nói ra hai câu :

Nhìn được thấu, buông được xuống thì ông mới có thể vào được cửa của Phật pháp”

Tôi liền thỉnh giáo với Ngài rằng: “ Từ đâu để bắt tay vào?

Ngài nói với tôi: “Bố thí”.

Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy, cho nên tôi bắt đầu từ ngày hôm đó đã học thuộc bố thí. 

( Trích trong Tịnh Nghiệp Tam Phước_Tập 4)

Lần cập nhật cuối ( 30/05/2013 18:48:01 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận
Chưa có bình luận nào.

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới