Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp Ngữ Hòa Thượng 48

Pháp Ngữ Hòa Thượng 48

Càng ít sự việc càng tốt, “đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự” (nhiều sự chẳng bằng ít sự, ít sự chẳng bằng vô sự). Đây chẳng phải là tiêu cực, ai nấy vô sự thiên hạ thái bình rồi! Mỗi cá nhân đều an cư lạc nghiệp. Vì sao thế giới loạn lạc dường ấy? Người ham hố quá nhiều. Ai là kẻ ham hố? Kẻ ham hố là kẻ ham việc. Người tham việc rất nhiều. Người vô sự được tự tại, đấy chính là hưởng thụ thật sự.

(Trích Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh)
 


 

Lần cập nhật cuối ( 25/05/2013 19:06:48 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Lottie
25/07/2016 10:32:15

You’ll need to root using unrevoked, and then immediately after, flash a rooted rom. Why don’t u just go check out the instructions on XDloAeved-pers.com forums? they’ll point you in the right direction man

Bryson
26/07/2016 08:27:26

That's a smart way of thniking about it.

Stella
13/09/2016 05:27:17

wide buy cialis online satisfactory results

Cherry
15/09/2016 10:04:50

car insurance nanny

Fanny
21/09/2016 10:27:22

auto insurance rates Adrian MI

Colonel
01/10/2016 17:14:00

enterprise car rental free insurance

Keischa
03/10/2016 23:58:18

bristol west

Nelda
04/10/2016 16:04:26

affordable auto insurance Goose Creek SC

Hank
13/10/2016 17:32:52

kredit ohne festen arbeitsvertrag

Demelza
16/10/2016 17:01:00

kopen viagra cialis

Leaidan
30/10/2016 22:50:57

offered coverage cheap online car insurance quotes shopping around cause unanticipated florida car insurance assets insurance higher http://www.cheapautoinsurancevol.us/ sizable discount embroiled insurance auto insurance

Frenchy
04/12/2016 19:36:44

two cheap viagra generic increased body side cialis buy cheap well fatty oils cheap viagra online side effects pumps best place to buy cialis male sexual

Gump
26/01/2017 11:23:25

baufinanzierung vergleich kreditrechner

Flip
08/02/2017 06:00:51

kredit autoreise italien

Rocky
16/02/2017 22:51:58

gebrauchtwagen finanzierung

Pait
10/03/2017 06:01:16

günstiger autokredit

Blessing
12/03/2017 15:31:42

viagra cialis overnight viagra pills for sale

Susannah
17/03/2017 19:19:48

reviews of travelers auto insurance

Foge
19/03/2017 06:30:01

cheap sr22 insurance Jeffersonville IN

Aundre
20/03/2017 20:25:51

average car insurance rates in Monroe GA

Kassie
21/03/2017 09:41:59

cheapest car insurance Columbia MO

Neveah
21/03/2017 16:16:34

cheap car insurance quotes Milwaukee WI

Charlotte
23/03/2017 22:16:31

shutterfly coupons free shipping

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới