Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

LỜI THỈNH CẦU CỦA MẸ CON CHUNG MAO SÂM

LỜI THỈNH CẦU CỦA MẸ CON CHUNG MAO SÂM

Thưa Sư Phụ Thượng Nhân tôn kính!

Gần đây con đến chùa Trường Xuân Bách Quốc Hưng Long niệm Phật mười tuần, trong đó đặc biệt là đã tham dự chỉ ngữ, trì ngọ tinh tấn Phật thất sáu tuần. Sau khi tịnh tu thì vô cùng tỉnh ngộ, nghĩ lại lắng nghe Sư Phụ Thượng Nhân giảng kinh thuyết pháp mười năm đến nay đã có tâm đắc.

Ngẫm nghĩ một đời của Sư Phụ Thượng Nhân học tập thánh hiền, học Nho học Phật 55 năm, giảng kinh dạy học 48 năm. Đứng trước vấn đề của thời đại, Ngài đề xướng Phật giáo là nền giáo dục xã hội chí thiện viên mãn, bài trừ hết thảy điều mê tín đối với Phật giáo. Ngài đối với kinh điển Tịnh Độ trong Phật giáo giảng giải một cách tường tận thấu đáo, nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, vì hết thảy hữu tình chúng sanh mà chỉ ra tôn chỉ sau cùng của sự giải thoát. Ngài phổ biến giáo dục nhà Nho, dẫn dắt hồi phục đạo đức truyền thống Trung Hoa, nhấn mạnh việc từ “Đệ Tử Quy” mà bắt đầu. Ngài chúng thiện phụng hành, chẩn tai tế bần, quyên trợ lập trường, thành lập quỹ học bổng giáo dục, giúp đỡ người già và cô nhi, v.v… Ngài đem hạt giống nhân ái rải khắp mọi nơi trên thế giới, Ngài bôn ba khắp địa cầu, làm công việc thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, hoạt động giáo dục hòa bình thế giới của tôn giáo. Ngài đề xuất rất trí tuệ là xã hội hài hòa, hóa giải cái gốc rễ xung đột thì trước phải hóa giải xung đột mâu thuẫn của tập tánh mê hoặc và bản tánh giác ngộ trong tâm mình, còn sâu sắc mà chỉ ra phương pháp giải quyết căn bản là dựa vào giáo dục, dùng giáo dục của thánh hiền khiến người giác ngộ. Sau khi giác ngộ mới đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, mới có được đời sống hạnh phúc, xã hội được hài hòa. Những lý niệm và thực tiễn này của Ngài, trong hội nghị quốc tế do tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc triệu họp, và cả trong công tác hội nghị của các nước trên thế giới về Tôn giáo – Hòa Bình – Giáo dục đều nhận được sự tán đồng và hưởng ứng nhiệt liệt. Chúng con tán thán tận đáy lòng: “Ngài là một vị pháp sư, một vị học giả xuất sắc, Ngài là một nhà giáo dục vĩ đại, Ngài là sứ giả của trí tuệ nhân ái và hòa bình!

Nghĩ về hành trì của Sư Phụ Thượng Nhân, từ 26 tuổi bắt đầu học tập thánh giáo, 33 tuổi xuất gia, đến nay tuổi tác đã 80 mà mỗi ngày vẫn kiên trì giảng kinh Hoa Nghiêm, chính là “độ chư hữu tình, diễn thuyết chánh pháp”, “thường dĩ pháp âm, giác chư thế gian”. Ngài dạy người với tinh thần không quản mệt nhọc, Ngài thiện khắp thiên hạ, tâm hạnh yêu thương khắp pháp giới, được sự tôn kính của nhân dân các nước.

Ngài vì chúng con mà làm ra tấm gương về Ôn – Lương – Cung – Kiệm – Nhượng; Ngài đã mở bày “Cách vật trí tri, thành ý chánh tâm”, có phong độ minh đức, thân dân, chí thiện; Ngài thị hiện là “Bồ đề cao quảng, nhẫn nhục như địa”, “Trụ chân thật tuệ”, nhân từ trong tác phong thầm lặng; Ngài đã biểu hiện cái phong thái “Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác”. Ngài dẫn dắt chúng con nhận thức làm thế nào để một người bình thường đi lên trên con đường giác ngộ, mà thực tiễn cái đạo thánh hiền.

Sư Phụ Thượng Nhân! Con đường này Ngài đi đã thành công, con nhìn đã rõ ràng. Con rất vui lòng để cho đứa con trai, cũng là đứa con duy nhất của con - Chung Mao Sâm đi con đường mà Ngài đã đi, dùng toàn bộ thân tâm mà học thánh hiền, làm công việc hoằng dương thánh đạo.

Mao Sâm sinh vào năm 1973 tại Quảng Châu Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp tại Đại học Trung Sơn năm 1995 thì đến Mỹ du học.

Năm 1999 nhận được bằng tiến sĩ ngành tài chính. Sau khi tốt nghiệp thì dạy học tại Trường đại học Texas và Trường đại học Kansas của Mỹ. Sau này theo kiến nghị của Ngài mà chuyển đến Trường đại học Queensland, Úc Châu dạy học, nhờ luận văn học thuật nhiều năm nhận được giải thưởng và công tác dạy học nhận được đánh giá xuất sắc mà trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trường. Cách đây không lâu, Trường đại học Hạ Môn trả lương 800.000 một năm (là mức lương học thuật cao nhất Trung Quốc hiện tại), mời Mao Sâm làm Chủ tịch Phòng Nghiên cứu Kinh tế Tài chính của trường, gần đây thì Trường đại học Bond ở bờ biển vàng nổi tiếng của Úc Châu đã hai lần thỉnh mời Mao Sâm đến trường này để giảng dạy, v.v..., nhưng Mao Sâm đã lập chí đi con đường của Sư Phụ Thượng Nhân nên từ bỏ không do dự, đồng thời gần đây cũng đã chính thức đệ trình đơn từ chức lên Trường đại học Queensland. Giáo sư Tim Brailsford - Viện trưởng Học viện Thương mại rất lấy làm tiếc mà nói: “Nếu trong công việc cậu không có những thành tích này mà cậu muốn đi con đường khác thì tôi thấy không có gì khó hiểu. Nhưng hiện tại tình trạng của cậu tốt đến như vậy, cậu lại kiên quyết bỏ đi, tôi chỉ có thể nói là rất kính phục”.

Thường nghe Sư Phụ Thượng Nhân giảng kinh, thường nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật từ bỏ vương vị để tìm cầu chân lý, cầu đạo chứng đạo, và sau giác ngộ chúng sanh, khiến thiên hạ sinh linh lìa hết thảy khổ được cứu cánh vui, sao có thể không cảm động! Con ủng hộ Mao Sâm “đặt chí vào hư không, thường hành cầu đạo đức”, làm một người tự giác giác tha giống như Phật Đà, truyền thụ giác hạnh viên mãn!

Trước khi về hưu, tại Quảng Châu con từng làm phóng viên “Báo Thực Phẩm Trung Quốc”, phó chủ biên “Báo thực phẩm Quảng Đông”, và giữ chức giám đốc bộ phận quan hệ cộng đồng Công ty Tập đoàn Phúc lợi Xã hội tỉnh Quảng Đông. Số người tiếp xúc có thể nói nhiều và rộng, nhưng mà trong số đại chúng nhiều như thế, người có tác phong quân tử, người có cái đức của thánh hiền thì như lông phụng sừng lân. Đảo mắt nhìn khắp Trung Quốc, nhìn khắp thế giới, con hy vọng biết bao truyền thống đạo đức Trung Hoa sẽ lan rộng khắp nơi! Con thấy thế giới hiện tại không phải thiếu hụt nhân tài về kinh tế tài chính, mà là cần thiết người thầy và sự giáo dục luân lý đạo đức, cho nên con tán thành việc Mao Sâm lựa chọn lại con đường nhân sinh.

Sư Phụ Thượng Nhân khi còn là thanh niên đã từng thọ giáo qua ba vị thầy: Giáo sư Phương Đông Mỹ dạy Ngài triết học, dẫn dắt Ngài học tập triết học cao nhất của nhân sinh là Phật Học; Chương Gia Đại sư vì Ngài mà chỉ điểm con đường nhân sinh; Lý Bỉnh Nam tiên sinh dạy Ngài những khóa trình về học Nho học Phật. Bây giờ con cảm thấy bản thân Ngài đã kiêm đủ đặc điểm của ba vị đại đức. Gặp được Ngài, chúng con rất may mắn! Con trai con bái Ngài làm sư, tất có thể tiếp thu nhiều điều tốt đẹp, khẩn thỉnh Sư Phụ Thượng Nhân quan tâm chỉ dạy! Xưa nay hai mẹ con sống nương vào nhau, nay con trai lập chí làm thánh hiền, con tuy không có đức như Mạnh mẫu, nhưng nguyện noi theo mẹ của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng – “cho con xuất gia”!

Sư Phụ Thượng Nhân! Ngài từng nói qua một câu danh ngôn: “Thánh hiền là từ dạy mà ra” rất là hay! Hôm nay con đem con trai con gửi cho Ngài dạy bảo, ngưỡng mong Mao Sâm dưới sự chỉ dạy của Ngài, chuyên tâm tu thân hoằng đạo, nhằm noi theo Ngài năm xưa “không quản người, không quản việc, không quản tiền”, dốc lòng nghiên cứu học vấn, tự độ độ người. Con mong Mao Sâm tương lai có thể truyền thừa pháp mạch của Ngài, phát dương quang đại! Lâm chung vãng sanh Cực Lạc thế giới hoa sen thượng phẩm! Còn để lựa chọn hình tướng nào, hoặc như Sư Phụ Thượng Nhân làm một Sa môn, hoặc như Lý Bỉnh Nam tiên sinh thị hiện tại gia thì hoàn toàn xin nghe theo Ngài chỉ dạy sắp bày.

Hôm nay con rất vui mừng, đến nơi đại thiện tri thức này đưa con bái sư, lễ vật sơ sài dâng lên, xin Ngài vui lòng nhận.

Từ nay Mao Sâm theo Ngài học tập, “lìa dục thâm chánh niệm, tịnh tuệ tu phạm hạnh”, “vì chúng khai pháp tạng, quảng thí công đức bảo”; người làm mẹ như con cũng chí tâm niệm Phật, “thường cần tinh tấn, sanh an lạc quốc”. Chân thành cảm tạ giáo huấn của Ngài, mẹ con chúng con đều đã tìm được một chỗ đứng cho chính mình.

Ngưỡng mộ Khổng Tử và Phật Đà, từ nay về sau, chúng con muốn trải qua đời sống giác ngộ!

Chí thành cảm ân Sư Phụ Thượng Nhân, những lời dạy bảo của Ngài, chúng con hiện tại càng hiểu hơn được giá trị trân quý đó.

Nguyện Ngài thường trụ hoằng pháp lợi sanh, không ngừng khiến người được giác ngộ!

Chúc Ngài khỏe mạnh trường thọ, cát tường bình an!

Triệu Lương Ngọc cùng con Chung Mao Sâm đảnh lễ kính trình!

Hồng Kông, ngày 27 tháng 09 năm 2006.

Lần cập nhật cuối ( 24/05/2013 07:26:39 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận
Chưa có bình luận nào.

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới