Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp Ngữ Hòa Thượng 25

Pháp Ngữ Hòa Thượng 25

THẾ NÀO LÀ KHAI NGỘ ?

Nhà Phật thường nói khai ngộ, thường nói giác ngộ, cái gì gọi là khai ngộ? Biết được tâm bệnh của chính mình liền giác ngộ, thì gọi là giác ngộ. Đem tâm bệnh của chính mình sửa đổi lại thì gọi là tu hành, thì gọi là công phu. Những danh từ thuật ngữ này không thể hiểu sai, không thể nào hiểu sai lệch. Chúng ta thấy rằng, có không ít người nói đến tu hành liền cho rằng tu hành chính là ăn chay, niệm Phật, gọi đó là tu hành. Đó là sai lầm rất lớn. Ăn chay niệm Phật là kiểu dáng tu hành. Có phải họ thật đang tu không? Chân thật tu hành, chân thật có công phu thì không nhất định chỉ ăn chay niệm Phật. Pháp môn của nhà Phật quá nhiều, tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật chỉ là một trong đó. Không dùng phương pháp này, dùng phương pháp khác cũng là đang tu hành, cho nên nhất định phải lý giải chính xác. Tu sửa tư tưởng hành vi sai lầm của chúng ta, một môn thâm nhập, đó mới gọi là thật tinh tấn.

(trích trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - phần 54)

Lần cập nhật cuối ( 17/05/2013 20:09:37 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Laneta
25/07/2016 10:03:42

buat nona pairy putra tuban g, berlebihan dsearknr juga ikut salut buat anka matinya di 2d dan q harap muda2han untuk hari rabu tidak sama yg q hancurkan di 2d 0345 keanaggtlin tiket buat berankat kesingapur

Dragon
26/07/2016 08:27:11

Normally I'm against killing but this article slgehaterud my ignorance.

Bert
15/09/2016 07:27:47

cheap state minimum auto insurance

Isabella
07/10/2016 23:47:49

average car insurance rates for new drivers

Geraldine
08/10/2016 19:46:23

livetulokset.com

Cheyenne
09/10/2016 11:38:05

marcaria.com

Fanni
12/11/2016 23:45:02

adac auto versicherung spot

Alexavier
03/12/2016 09:24:43

auto insurance quote auto insurance online quote

Taron
14/01/2017 17:40:02

list of auto insurances in Lancaster PA

Jessie
17/01/2017 13:04:31

kredit für selbständige.at 0 kredit auto

Heaven
23/01/2017 12:47:46

insurance leading cheap car insurance quotes driver less lowest car insurance make vehicle auto insurance quote defensive driving

Emily
24/02/2017 09:27:16

online kredit deutschland

Sharky
22/03/2017 06:21:22

deodorant coupons

Bryson
28/03/2017 00:33:05

autokredit

Brandice
02/04/2017 12:52:06

autoversicherung rechner

Brandywine
18/04/2017 04:18:42

cheap car insurance New Boston MI

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới