Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

PHÉP TẮC NGƯỜI HỌC TRÒ GIẢNG GIẢI
24/04/2013
PHÉP TẮC NGƯỜI TRÒ Lời tựa “Phép Tắc Người Trò” tên ban đầu là “Huấn Mông Văn” do tú tài Lý Dục Tú biên soạn khoảng năm Khang Hy triều nhà Thanh. Nội dung trong đó chọn lấy “Luận ...

PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI
03/05/2013
  Kinh văn, quyển chú giải, trang 56:“Phục thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế trung, Diêm Phù Đề nội, Sát Lợi Bà la môn, trưởng giả cư sĩ, nhất thiết nhân đẳng.Cập dị tánh chủng tộc, hữu tân sản giả, hoặc nam hoặc ...

PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI_TẬP 2
04/05/2013
PHƯƠNG PHÁP DẠY CON KHI MANG THAI (Trích từ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, quyển 46) Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không Giảng tại: Hội Tịnh Tông Singapore Thời gian: Tháng 5 năm 1998 ******** Xin quý vị mở kinh ra, khoa chú ...

KHÔNG LÀM GIẶC, KHÔNG NÓI XẤU LÃNH ĐẠO TỔ QUỐC, KHÔNG TRỐN THUẾ, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT_PHẦN 4
04/05/2013
KHÔNG LÀM GIẶC, KHÔNG NÓI XẤU LÃNH ĐẠO TỔ QUỐC, KHÔNG TRỐN THUẾ, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT (Báo cáo Thiện Tài Đồng Tử tham học) Người giảng:              Lão Hòa ...

KHÔNG LÀM GIẶC, KHÔNG NÓI XẤU LÃNH ĐẠO TỔ QUỐC, KHÔNG TRỐN THUẾ, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT_PHẦN 2
05/05/2013
KHÔNG LÀM GIẶC, KHÔNG NÓI XẤU LÃNH ĐẠO TỔ QUỐC, KHÔNG TRỐN THUẾ, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT (Báo cáo Thiện Tài Đồng Tử tham học) Người giảng:               Lão ...

KHÔNG LÀM GIẶC, KHÔNG NÓI XẤU LÃNH ĐẠO TỔ QUỐC, KHÔNG TRỐN THUẾ, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT_PHẦN 1
05/05/2013
KHÔNG LÀM GIẶC, KHÔNG NÓI XẤU LÃNH ĐẠO TỔ QUỐC, KHÔNG TRỐN THUẾ, KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT (Báo cáo Thiện Tài Đồng Tử tham học) Người giảng:               Lão ...

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO_ PHẦN 1
05/05/2013
NÓI VỀ HIẾU ĐẠO (Phần 1)   Người giảng:                        Lão Hòa thượng Tịnh Không (“HT”) Người dẫn chương trình:     ...

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO_ PHẦN CUỐI
05/05/2013
NÓI VỀ HIẾU ĐẠO (Phần cuối)   Người giảng:                        Lão Hòa thượng Tịnh Không (“HT”) Người dẫn chương trình:     ...

HỌC ĐẠO THÁNH NHÂN
05/05/2013
Thực trạng của việc tu học Người tu hành chuyên nhất niệm Phật có thể sâu sắc thể hội rằng thế gian này sẽ có tai nạn nghiêm trọng. Đó không phải dự ngôn cũng không phải thần thông, mà là những tin tức ...

NỀN TẢNG CỦA SỰ AN ĐỊNH, PHỒN VINH XÃ HỘI LÀ
14/05/2013
Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người! Tối hôm qua, chúng tôi tham gia ngày lễ các bà mẹ của Hồi Giáo, hoạt động này rất có ý nghĩa. Sau khi trở về, chúng tôi lại tham gia buổi giới thiệu sơ lược của ...

ĂN UỐNG VÀ SỨC KHỎE (Kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu)
14/05/2013
Xin chào chư vị đồng tu! Xin mở kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu, khoa hội trang thứ tám, bắt đầu xem câu thứ ba, hàng thứ nhất của kinh văn: “Trai giới bất yếm, tâm trung hân hân”. Hai câu này có thể nói là ...

LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC CỨU ĐỜI TÔI
24/05/2013
LỜI SÁM HỐI CỦA MỘT DOANH NHÂN: LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC ĐÃ CỨU CẢ GIA ĐÌNH TÔI (Thân tâm điều hòa đem lại sức khỏe, gia đình hòa thuận vạn sự hưng, xã hội hài hòa thiên hạ thái ...

ĐỆ TỬ QUY (PHÉP TẮC NGƯỜI CON) _TẬP 1
24/05/2013
Xin chào mọi người! Lần diễn giảng này chân thật gọi là “giảng toà Nhân Sanh Hạnh Phúc”. Lần này giảng nói về nhân sanh hạnh phúc. Các vị đồng tu! Hạnh phúc là mỗi người đều đang mong cầu, mỗi ...

ĐỆ TỬ QUY (PHÉP TẮC NGƯỜI CON) _TẬP 2
24/05/2013
Các vị bằng hữu! Xin chào mọi người! Chúng ta phải chuẩn bị sức phán đoán chính xác thì mới có thể đưa ra chọn lựa. Có phải một người khi sanh ra liền có thể biết phán đoán? Cần phải thông qua học ...

ĐỆ TỬ QUY (PHÉP TẮC NGƯỜI CON) _TẬP 3
24/05/2013
Các vị bằng hữu, xin chào buổi sáng tốt đẹp! Hôm qua chúng ta nhắc đến, trên thực tế, an định của thế giới, xã hội, gia đình không phải là không có biện pháp để đạt thành, then chốt chính ngay ...

ĐỆ TỬ QUY (PHÉP TẮC NGƯỜI CON) _TẬP 4
24/05/2013
Các vị bằng hữu! Xin chào buổi chiều tốt đẹp. Buổi sáng chúng ta có nhắc đến, thái độ học tập vừa mở đầu rất quan trọng, đã nói đến “học quí lập chí”, trước tiên phải lập định chí ...

ĐỆ TỬ QUY (PHÉP TẮC NGƯỜI CON) _TẬP 5
24/05/2013
Các vị bằng hữu! Xin chào mọi người! Lần giảng trước chúng ta nhắc đến, gia đình có hai thứ rất quan trọng. Một thứ là kinh tế, chính là đời sống vật chất, ngoài ra một thứ là đời sống tinh thần. Vấn đề kinh ...

ĐỆ TỬ QUY (PHÉP TẮC NGƯỜI CON) _TẬP 6
24/05/2013
Các vị bằng hữu! Xin chào mọi người buổi tối tốt đẹp! Lần giảng trước chúng ta đã bước vào Đệ Tử Quy, chúng ta đã đem tổng mục đọc qua một lần. Chúng ta đã nói đến “đệ tử”, không phải là chỉ ...

MẸ HIỀN CON HIẾU_TẬP 1
24/05/2013
CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI HÀI HÒA THUẦN TỊNH THUẦN THIỆN BÁO CÁO 30 NĂM GIÁO DỤC GIA ĐÌNH: Xin chào các vị lão sư tôn kính và các vị bằng hữu, kính chào các vị! Cô giáo Triệu Lương ...

MẸ HIỀN CON HIẾU_TẬP 2
24/05/2013
Các vị thầy cô giáo, các vị bằng hữu, kính chào quý vị! Hôm qua chúng tôi đã bắt đầu trình bày với quý vị về bài báo cáo những vấn đề tâm đắc của việc giáo trong dục gia ...

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới